סימני ההתקנה

שימו לב: בכל מילה עשויים להופיע כמה סימני התקנה ללא תלות זה בזה.

מקרא

א, ב, כ – אות אחת או אותיות אחדות

אב, גד, בד, כר – מילה אחת או מילים אחדות

סימני ההתקנה

* סימן במסירה שאיננו אות (גם כחלק ממילה) 1
(); (א) מחיקה במסירה 2
!(א)! מחיקה מוטעית במסירה 2
[]; [א] תוספת במסירה 2
![א]! תוספת מוטעית במסירה 2
{א} מחיקת ייתור במסירה בידי המתקין
<א> השלמת ליקוי במסירה בידי המתקין 3
(א)[ב] תיקון חלק ממילה במסירה 2
(אב): [גד] תיקון מילה אחת או מילים אחדות במסירה 2
{א}<ב> תיקון חלק ממילה בידי המתקין 3
{אב}: <גד> תיקון מילה אחת או מילים אחדות בידי המתקין 3
+ חיסרון במסירה 1
+<א> השלמת חיסרון במסירה בידי המתקין 3
+[אב] תוספת נוסח חלופי במסירה 2
א// השלמה על פי תבנית (חרוז, אקרוסטיכון וכיו”ב)
?א? ספק בקריאת האותיות שבין סימני השאלה
?ב/כ? שתי אפשרויות לקריאת האותיות שבין סימני השאלה
?בד / כר? שתי אפשרויות לקריאת המילים שבין סימני השאלה
!א! כך במסירה: טעות בנוסח, הנוסח צריך עיון, הכתיב תמוה וכיו”ב
אב^גד חיבור שתי מילים נפרדות במסירה
אב-גד חיבור שתי מילים נפרדות בידי המתקין4
אב: גד הפרדה במסירה בין שתי מילים צמודות
אב+ גד הפרדה של המתקין בין שתי מילים צמודות במסירה
^ דילוג של המתקין על מילים במסירה1
[2] אב [1] גד תיקון סדר המילים במסירה 5
<2> אב <1> גד תיקון סדר המילים בידי המתקין 5
{2} אב {1} גד התאמת סדר הקטעים במסירה לסדר המקובל 6
א’ קיצור
א’ב ראשי תיבות
‘אב גימטריה
“אב” פסוקי מקרא או פסקאות מן המשנה (למילותיהם לא נרשמו ערכים)
”אב” פרפרזות של פסוקים או מובאות של משנה
$אב$ מילים שאינן שייכות לנוסח החיבור: כותרות וכיו”ב
#אב# מילים שלא נרשמו להן ערכים: מילים ארמיות, מילים ערביות וכיו”ב
.. ליקוי של חלק ממילה1
ליקוי של מילה אחת או מילים אחדות, רווח מכוון במסירה 1
אב, סוף שורה במסירה
אב. סימן פיסוק (היחיד שנוסף בהתקנה, ללא תלות בפיסוק שבמסירה)
<אב> מראה מקום נוסף: <עמ-3,ש-5> וכיו”ב
<~> בכלל המאגר – ציון לטקסט שלא פורסם בדפוס;
בספרות הפיוט – ציון לטקסט שאינו שייך לגוף הפיוט: כותרות וכיו”ב
#<אב># מראה מקום למובאה: #<משנה. ברכות ט,ה># וכיו”ב

הערות

  1. סימן התקנה שאין לידו אות מופיע בטקסט לרוב כסימן בפני עצמו.
  2. בתלמוד הירושלמי, מספר בן ספרה אחת לפני הסוגר העגול השמאלי או הסוגר המרובע השמאלי מציין את היד שהתערבה בנוסח: 0 – הסופר; 1 – מגיה א’; 2 – מגיה ב’; 9 – מגיה לא מזוהה.
  3. מספר בן שתי ספרות לפני הסוגר המזווה השמאלי מציין את מספר המסירה המסייעת שהתיקון או ההשלמה נעשו על פיה. תיקון או השלמה שאינם מצוינים במספר נעשו על פי הַסְּבָרָה.
  4. שתי מילים חוברו בידי המתקין או כתיקון לטקסט או בצירופים: אחד-עשר, בית-לחם וכיו”ב.
  5. המילים מופיעות כסדרן המקורי במסירה, וסדרן המתוקן מצוין בסוגריים.
  6. הקטעים מופיעים כסדרם בנוסח במקובל, וסדרם המקורי במסירה מצוין בסוגריים.

רשימת מונחים

  • חיסרון – דילוג של הסופר על מילה אחת או על מילים אחדות
  • ייתור – מילה אחת או מילים אחדות, שהן מיותרות לדעת המתקין
  • ליקוי – פגם פיזי במסירה: קרע או טשטוש
  • תוספת – אותיות או מילים שנוספו בגיליון או בין השיטין